Мета науково-дослідної та експериментальної діяльності в навчальному закладі

 

Експерименти, в яких приймає участь навчальний заклад
Регіональні:

Експеримент в межах навчально-виховного комплексу “Університет-школа”:
Методика інтерсуб’єктивного навчання української літератури в загальноосвітній школі

 

Напрямки науково-дослідницької роботи вчителів

 

Дослідно-експериментальна робота за темою "Комплексний педагогічний експеримент з розробки змісту, методів і технологій навчання за програмою "Росток"

 

Строки експериментального дослідження та кількість класів, що приймали участь у програмі:
З 2003 по 2013 р. р. – 5 класів

 

Вчителі, які пройшли курсову перепідготовку і працюють за програмою "Росток":

 

Гіпотеза дослідження:

 

Завдання дослідження:

 

Розвивальне навчання є одним із компонентів гуманітаризації освіти. Передбачає рішучий поворот освіти до особистості учня, забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення та розвитку його задатків та здібностей на основі прийняття його особистісних цілей та запитів.

 

Інтеграція – це процес та результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему для одержання якісно нового результату освіти. У програмі “ Росток ” принцип інтеграції використовується як для побудови змісту, так і для розробки методики та технології навчання і виховання.

 

Екологізація змісту всіх навчальних курсів, що можливо завдяки інтегративному змісту науки екології і проникненню її практично у всі сфери довкілля.

 

Очікувані педагогічні результати:

 

Порівняння якісних показників навчання учнів 6-А класу, які працювали за програмою "Росток" з 2003 року та класу, що працює за традиційною програмою.

Клас

4 клас 2006-2007

5 клас 2007-2008

6 клас 2008-2009

6-А

89%

73%

71%

6-Г

50%

32%

17,4%

 

Результати психологічних досліджень

Результати діагностування, проведеного у 6-А класі та іншому класі, що навчається за типовою програмою МИСЛЕННЯ

 

Результати діагностування, проведеного у 6-А класі та іншому класі, що навчається за типовою програмою УВАГА

 

Причини дострокового припинення експерименту

 

Перспективи дослідження

 

Комплексна програма формування навичок здорового способу життя дітей і підлітків за проектом "Діалог"
Валеологічний тренінг "Скажемо курінню - "Ні!"

 

Мета дослідження

 

Завдання дослідження

 

Філософія програми

 

Учасники експерименту

 

Результати впровадження програми

 

Дослідно-експериментальна робота за темою "Апробація медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров'я "ПіснеЗнайка"

 

Мета дослідження

 

Гіпотеза дослідження

 

Основні завдання дослідження
Створення у навчальному закладах умов гармонійного розвитку дитини, а саме:

 

Строки експериментального дослідження

 

Об’єкт дослідження

 

Учасники експеременту

 

Етапи дослідження
І. Підготовчий етап – травень – серпень 2009 р.

ІІ . Організаційно-практичний етап – 01.09.09 – 25.05.13 роки.

ІІІ. Аналітичний етап – 2011-2012 роки.

 

Очікувані результати

 

Результати роботи за 2009 – 2010 н.р.

Результати психологічних досліджень

 

Результати підсумкових контрольних робіт

Математика

 

І сем.

ІІ сем.

Високий рівень

4 учні

10 учнів

Достатній рівень

14 учнів

14 учнів

Середній рівень

4 учні

3 учні

Низький рівень

2 учні

-

Письмо

 

І сем.

ІІ сем.

Високий рівень

9 учнів

12 учнів

Достатній рівень

6 учнів

10 учнів

Середній рівень

7 учнів

5 учнів

Низький рівень

1 учень

-

 

Головним критерієм оцінки ефективності роботи школи є прогрес кожного учня